ZLATNO DOBA ŽIVOTA

Celoživotno učenje u funkciji lepše i aktivnije starosti

Društvo za obrazovanje odraslih

Kontakt osoba: Dušan Zdravković
Tel./Fax: 011-40-10-567
E-pošta:
office@aes.rs
Adresa: Garsije Lorke 9, 11060 Beograd

 

Društvo mladih istraživača Bor - MIBOR

Kontakt osoba: Dragan Ranđelović
Tel./Fax: 030-444-241
E-pošta:
draganrandjelovic1510@gmail.com
Adresa: 3. oktobra 71, 19210 Bor
E-adresa:
http://www.mibor.rs/

 

EDIT Centar

Kontakt osoba: Ljiljana Žižić
Tel./Fax: 021-604-00-06 / 064-16-12-049
E-pošta:
ljisha.zizic@yahoo.com ; editcentar@gmail.com
Adresa: Pap Pavla 7/122, 21000 Novi Sad

 

Leskovački kulturni centar

Kontakt osoba: Ivana Ristić
Tel./Fax: 016-248-302 / 016-212-991
E-pošta:
ivana.ristic1@gmail.com
Adresa: Bulevar oslobođenja 101, 16000 Leskovac

 

Udruženje "Keramika Zlakusa" Užice

Kontakt osoba: Sofija Bunardžić
Tel./Fax: 031-513-726 / 031-511-788 / 064-130-87-66
E-pošta:
office@keramika-zlakusa.org ; bune.ue@open.telekom.rs
Adresa: Trg Svetog Save 15, 31000 Užice
E-adresa: 
http://www.keramika-zlakusa.org/

 

DVV International (Nemačka)

Kontakt osoba: Maja Avramovska
Tel./Fax: +0049-228-975-69-35 / +0049-228-975-69-55
E-pošta:
avramovska@dvv-international.de
Adresa: Obere Wilhelmstr. 32, 53225 Bonn, Germany
E-adresa:
http://www.dvv-international.de/

 

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

Tel./Fax: 011-308-32-00 / 011-308-32-01
E-pošta:
delegation-serbia@ec.europa.eu
Adresa: Vladimira Popovića 40/IX, GTC 19 Avenue, blok 19a, 11070 Novi Beograd
E-adresa:
http://www.europa.rs/

 

Projekat "Podrška civilnom društvu"

Tel./Fax:  011-324-42-01 
E-pošta:
office@civilnodrustvo.rs 
Adresa: Palmotićeva 20a/3, 11000 Beograd
E-adresa:
http://www.civilnodrustvo.rs/